პროექტები

ს.ს ”ენერგოსერვისი”-ს მიერ ბოლო პერიოდში შესრულებული მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩამონათვალი, მათ შორის საერთაშორისო პროექტები:

თბილისის თბოელექტროცენტრალი (თბილსრესი), გარდაბნის რაიონი:

 • 500 კვ. “10ვტ-01” 400 მვა ტრანსფორმატორის სრული რეაბილიტაცია
 • 500 კვ. “9ვტ-01” 400 მვა ტრანსფორმატორის სრული რეაბილიტაცია
 • 500 კვ. “4ატ” 267 მვა ტრანსფორმატორი “C” ფაზის- კაპ. შეკეთება
 • 500 კვ. “4ატ” 267 მვა ტრანსფორმატორი “A” ფაზის- კაპ. შეკეთება
 • 500 და 200 კვ. ელგაგაზური ამომრთველები, გამთიშველები, მცლელები, ძაბვის ტრანსფორმატორები – მონტაჟი შესრულებულია გერმანულ ფირმა ”AEG”-სთან ერთად.
 • 220კვ. “3ტ” 180 მვა – კაპიტალური შეკეთება

“გაზო ტურბინა”

 • 2 აგრეგატი- მშენებლობა, მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება კომაპნია “Capital Turbines Australia”-სთან ერთად.

ქვესადგური “ქსანი-500”, ქსანი

 • 500 კვ. “3ატ” 167 მვა ავტოტრანსფორმატორის “A” ფაზის- კაპ. შეკეთება
 • 500 კვ. “3ატ” 167 მვა სარეზერვო ფაზა- კაპ. შეკეთება გრაგნილის შეცვლით
 • 500 კვ. 3X60 მვრ რეაქტორი- კაპ. შეკეთება
 • 500 კვ. რეაქტორის სარეზერვო ფაზა- კაპ. შეკეთება
 • 220 კვ. “2ატ” 125 მვა ავტოტრანსფორმატორი- კაპ. შეკეთება
 • კომპრესორების რეგულირება, აკუმულატორების მონტაჟი, სამუშაოები შესრულებულია კომპანია ”Siemens”-სთენ ერთად.
 • 500კვ. და 220 კვ ელგაზური ამომრთველები, გამთიშველები, მცლელები – მონტაჟი, რეგულირება.

ქვესადგური “დიდი ზესტაფონი”

 • 500 კვ. “3ატ” 3X167 მვა +1X167 მვა სარეზერვო ფაზა – კაპ. შეკეთება
 • 220კვ. 200მვა კომპანია ”Siemens”-ს ავტოტრანსფორმატორი – მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება კომპანია ”Siemens”-სთენ ერთად.
 • 220 კვ. “1ატ” 200 მვა ავტოტრანსფორმატორი- კაპ. შეკეთება, კომპანია ”Siemens”-სთენ ერთად დიაგნოსტირება.
 • 220 კვ. ელგაზური ამომრთველები, გამთიშველები, მცლელები – მონტაჟი, რეგულირება.

ქვესადგური “დიდუბე - 200” თბილისი

 • 220 კვ. “1ატ” 125 მვა ავტოტრანსფორმატორი – მონტაჟი, რეგულირება, კაპ. შეკეთება შესრულებულია გერმანულ ფირმა “AEG”- სთან ერთად.
 • 220 კვ. “2ატ” 125 მვა ავტოტრანსფორმატორი – მონტაჟი, რეგულირება, კაპ. შეკეთება.
 • 110 კვ. “ტ-2” 80 მვა ტრანსფორმატორი- მონტაჟი, გაწყობა, კაპ. შეკეთება
 • 110 კვ. “ტ-3” 40 მვა ტრანსფორმატორი – გაწყობა, კაპ. შეკეთება
 • 220 კვ., 110 კვ., 6 კვ ღია და გარე გამანაწილებლები – მონტაჟი, რეგულირება, საამშენებლო სამუშაოები.

ქვესადგური “რუსთავი -220”, რუსთავი

 • 220 კვ. “2ატ” 200 მვა ტრანსფორმატორი – მონტაჟი, გაწყობა, კაპ. შეკეთება
 • 220 კვ. “1ატ” 200 მვა ტრანსფორმატორი – კაპ. შეკეთება, რეკონსტრუქცია

220 კვ ქვესადგური ”მენჯი” სენაკის რაიონი

 • 220 კვ. “1ატ” 63 მვა ტრანსფორმატორი – კაპ. შეკეთება, გაწყობა
 • 220 კვ. და 110 კვ. ზეთიანი ამომრთველები – მონტაჟი, გაწყობა, კაპ. შეკეთება

“ჟინვალჰესი” დუშეთის რაიონი, ჟინვალი

 • 220 კვ. 80 მვა ტრანსფორმატორების ”ტ-1”, ”ტ-2” – კაპ. შეკეთება
 • 110 კვ. 63 მვა ”ტ-3” ტრანსფორმატორის – კაპ. შეკეთება

ქვესადგური “დიდი ქუთაისი ”, ქუთაისი

 • 220 კვ. “1ატ” 125 მვა ავტოტრანსფორმატორები – საამშენებლო სამუშაოები, მონტაჟი, გაწყობა

ს.ს. ”თელასი”, თბილისი

110კვ ქ/ს თბილისი “ავლაბარი”, ”ლილო-3”

 • ელგაზური ამომრთველების, დენის ტრანსფორმატორების და გამთიშველების – რეაბილიტაცია, მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება.

ქ/ს “მთაწმინდა”

 • 110 კვ. 25 მვა – დაზიანებული ტრანსფორმატორის კაპ. შეკეთება.

110 კვ “ღრმაღელე”

 • 220 კვ. ელგაზური ამომრთველები, გამთიშველები, მცლელები, ძაბვისა და დენის ტრანსფორმატორები – საამშენებლო სამუშაოები, რეკონსტრუქცია.

ს.ს“აზოტი” რუსთავი

 • 110კვ. ქ/ს:,,0’’, ,,01”, და ,,02”-ტრანსფორმატორები: 80მვა ”ტ-1”, ”ტ-2”, 63მვა 4 ტრანსფორმატორის ტესტირება, დიაგნოსტიკა
 • 110კვ. ქ/ს ,,0” და ,,01” ელგაზური ამომრთველების, გამთიშველების, ძაბვისა და დენის ტრანსფორმატორების რეაბილიტაცია, მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება.

ჰრამი-2, ჰესი, დმანისის რაიონი

 • სრული რეაბილიტაცია 220კვ. და 110კვ. ქვესადგურების

ლაჯანური ჰესი, ცაგერის რაიონი

 • 220 კვ. 80 მვა ტრანსფორმატორები ტ1, ტ2, 110კვ 10 მვა ტრანსფორმატორები ტ3-1,ტ3-2 – კაპ. შეკეთება, ელგაზომვის და დიაგნოსტიკის სამუშაოები ,, Alstom Power”-თან ერთად.
 • 220კვ. მვა ტრანსფორმატორები ტ-1, ტ-2; 110კვ 10მვა, ტ3-1, ტ3-2 – კაპ. შეკეთება
 • 10, 35, 110, 220კვ. ღია გამანაწილებლებში გ-2 აგრეგატის ელექტრო ნაწილის მშენებლობა, მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება კომპანია “Alstom Power”-თან ერთად.

“სიმენსი“

 • ქ/ს ”გარდაბანი 500” მართვის ფარის შენობის მშენებლობა, მონტაჟი.
 • ქ/ს ”გარდაბანი 500”, ”დიდუბე – 220”, ”ლისი – 220”, ”მარნეული – 220” მშენებლობა რეაბილიტაცია, მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება.
Scroll to Top