სერვისი

ს.ს. ”ენერგოსერვისი” ასრულებს 10, 35, 110, 220, 330 და 500კვ ელექტრო ქვესადგურებში და ელექტრო სადგურებში ძალოვანი და გამზომიტრანსფორმატორების, ზეთიანი და ელგაზური ამომრთველების, გამთიშველების, ძალოვანი და საკონტროლო კაბელების, მეორადი კომუტაციის აპარატურის და სხვადასხვა ელექტრო მოწყობილობათა სამონტაჟო, სარემონტო, საამშენებლო და გაწყობა-გაშვების სამუშაოებს.

 


 


საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: საქართველო, თბილისი,
0105, ბარათაშვილის #2

ტელეფონი:

(+995) 32 92-35-47
(+995) 32 98-62-39

ფაქსი:

(+995) 32 92-35-47

ელ-ფოსტა:

energo-s@mail.ru