საკონტაქტო ფორმა

 


საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: საქართველო, თბილისი,
0105, ბარათაშვილის #2
ტელეფონი: (+995) 32 92-35-47
(+995) 32 98-62-39

ფაქსი:

(+995) 32 92-35-47

ელ-ფოსტა:

energo-s@mail.ru